ປະກັນໄພ ອຸປະຕິເຫດ ແຮງງານ

ປະກັນໄພ ອຸປະຕິເຫດ ແຮງງານ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານແຫ່ງ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່ານາຍຈ້າງ ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ບາດເຈັບ ເປັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບລູກຈ້າງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກງານ.

ບປລ ປະກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນພະນັກງານຂອງທ່ານໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ:

  • •  ສະເພາະໃນເວລາເຮັດວຽກລວມເຖິງການເດີນທາງໄປກັບແຕ່ເຮືອນພັກຫາບ່ອນເຮັດວຽກເຮືອນພັກ
  • •  ທົດແທນຄ່າປິ່ນປົວ ທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
  • •  ທົດແທນການເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດເນື່ອງເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
  • •  ພະນັກງານທຸກລະດັບສາມາດເຮັດປະກັນນີ້ໄດ້

ສໍາຫຼັບ ຂໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service