ກະບອກສຽງ

ກະບອກສຽງ

Out service

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າຢ່າງຊື່ສັດ ແລະ ໂປ່ງໃສ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.

ທ່ານສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການລາຍງານພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ຊື່ສັດໃນການປະຕິ ບັດວຽກງານໄດ້ ໂດຍການແຈ້ງພວກເຮົາຜ່ານຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້.

Whistleblowing escalation by Email
I am a...*
Name:
Contact details:
Please describe the suspected fraudulent activity *
If known, please provide the names of all individuals allegedly involved in the Suspected Fraudulent Activity
Security Code:

* = Mandatory field

For your peace of mind the information you provide will only be reviewed by our Special Investigations Unit. Each report we receive is handled in the strictest confidence.

ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service