ບປລ ການປະກັນໄພເດີນທາງ

ປະກັນໄພເດີນທາງຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານໃນຍາມເຈັບເປັນຈາກພະຍາດ, ອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງເດີນທາງພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ.

ດ້ວຍການປະກັນໄພ ຂອງ ບປລ ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈທຸກຄັ້ງເວລາທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປທຸກທີ່ທຸກເວລາທົ່ວໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເດີນທາງໄປເພື່ອພັກຜ່ອນ, ເພື່ອທຸລະກິດ, ເດີນທາງເປັນໝູ່ຄະນະ ຫຼື ເດີນທາງຄົນດຽວ, ບປລ ສາມາດຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້.

ບປລ ປະກັນໄພເດີນທາງ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານໃນເວລາເດີນທາງ ດັ່ງນີ້:

  • •  ຄ່າປີ່ນປົວ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນຈາກການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ
  • •  ສິນທົດແທນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ແລະ ພິການຖາວອນ
  • •  ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແພດ ແລະ ການສົ່ງຕົວກັບປະເທດ
  • •  ເພີ້ມການຄຸ້ມກັນຖ້ຽວບີນຂາກັບ
  • •  ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງພິເສດສໍາລັບການສູນເສຍກະເປົາເດີນທາງ
  • •  ໃຫ້ການຊົດເຊີຍພິເສດສໍາລັບຖ້ຽວບິນລ່າຊ້າ ແລະ ການຄາດເຄື່ອນຕໍ່ຖ້ຽວບິນຂອງສາຍການບິນເກີນກວ່າ 12 ຊົ່ວໂມງ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ (AWP)

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ Allianz Worldwide Partners (AWP) ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ໄພທົ່ວໂລກ, ໄດ້ລວມເອົາການບໍລິການ ຂອງ (AWP) ເຂົ້າໃນ ປະກັນໄພເດີນທາງ. ດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍຂອງ (AWP) ທີ່ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການແພດ ແລະ ການສົ່ງຕົວກັບຄືນປະເທດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ/7ວັນ


ສໍາຫຼັບ ຂໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້


ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service