ການປະກັນໄພການຂົນສົ່ງ

ການປະກັນໄພການຂົນສົ່ງ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ປະກັນໄພການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກັບສິນຄ້າຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ:

  • •  ຄວາມເສຍຫາຍເນື່ອງມາຈາກອຸປະຕິເຫດເວລາເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ
  • •  ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ
  • •  ຮັບຄຸ້ມກັນທຸກປະເພດສິນຄ້າ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ

ຂໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service