ບປລ ປະກັນຊີວິດ

ບປລ ປະກັນຊີວິດ

ປະກັນຊີວິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ທົດແທນຄືນໃນກໍລະນີເສຍຊີວິດ.

ຄອບຄົວ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນກໍລະນີຜູ້ເອົາປະກັນເສຍຊີວິດ:

  • •  ເສຍຊິວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆ
  • •  ເສຍຊິວິດຍ້ອນການເຈັບປ່ວຍ
  • •  ໃຫ້ການທົດແທນຄືນ 100% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມກັນທີ່ລະບຸໃນສັນຍາ
  • •  ຜູ້ເອົາປະກັນໄພສາມາດເລືອກວົງເງິນຄຸ້ມກັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສາມາດລະບຸຜູ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ສໍາຫຼັບ ຂໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້


ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service