ບປລ ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ບປລ ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທາງເລືອກໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (AGL SCB Insurance) ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ (ທຸລະກິດ, ເຄື່ອງມື ຮັບໃຊ້ ໃນທຸລະກິດ ແລະ ສີນຄ້າ) ຈາກອັກຄີໄພ ແລະ ໄພອື່ນໆ.

ໃນກໍລະນີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊັບສິນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍໂດຍອີງໃສ່ວົງເງິນ ໃນສັນຍາປະກັນໄພທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໄວ້.

ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ:

  • •  ອັກຄີໄພ
  • •  ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າລົມພາຍຸ
  • •  ແກ້ວແວ່ນແຕກ
  • •  ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
  • •  ເຄື່ອງໃນອາຄານຖືກລັກ
  • •  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເຮືອນຂ້າງຄຽງ
  • •  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດອັນໃດ, ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້.

ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ


ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ


ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service