ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ

ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງຂອງທ່ານ ໃນກໍລະນີທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຊັບສິນ.


ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service