ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານ

ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທີ່ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດ ແລະ ອຸສາຫະກຳ, ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມ ຄອງຢ່າງຮອບດ້ານຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບຊັບສີນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ສັນຍາປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານ ສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມຄຸ້ມກັນໄປເຖິງ "ການຢຸດສະງັກທາງດ້ານ ທຸລະກິດ" ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.


ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service