ບປລ ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ບປລ ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ປະກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ການທົດແທນຄ່າປີ່ນປົວ, ພິການຖາວອນ ແລະ ເສຍຊີວິດແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທາງດ້ານການເງິນແກ່ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ບປລ ປະກັນ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານ:

  • •  ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານຈາກການສູນເສຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກອຸປະຕິເຫດ
  • •  ຄຸ້ມກັນທົ່ວໂລກ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
  • •  ບໍ່ຕ້ອງກວດສຸຂະພາຍກ່ອນເຮັດປະກັນໄພ.

ສໍາຫຼັບ ຂໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service