ປະກັນໄພ ຄວາມສ່ຽງ ຫຼາຍຮູບແບບ

ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ຂອງ ບປລ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນອັກຄີໄພ ແລະ ການແຕກລະເບີດ ໂດຍມີທາງເລືອກ ສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກນໍ້າ, ພາຍຸ ແລະ ການໂຈລະກໍາ. ທ່ານສາມາດຄຸ້ມກັນອຸປະກອນໄຟຟ້າໂດຍ ການເຮັດປະກັນໄພເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຫດການ ໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ ອັນເນື່ອງມາຈາກຟ້າຜ່າ ຫຼື ສາເຫດອື່ນໆ. ສັນຍາ ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ຍັງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ “ການຢຸດສະງັກ ທາງດ້ານທຸລະກິດ” ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ການເງິນທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການເກີດອັກຄີໄພ ແລະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມໂດຍໄວ ພາຍຫຼັງທີ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.


ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service