ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ

ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ, ຍານພາຫະນະ ທຸກຊະນິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ສັນຈອນໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີປະກັນໄພ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ໃນກໍລະນີທີ່ມີອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ.

ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຂັບຂີ່ ລົດຕຸກຕຸກ, ລົດກະບະ, ລົດຈັກ, ຫຼື ລົດບັນທຸກ. ທ່ານຄວນມີປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ໄວ້ສຳລັບລົດຂອງທ່ານ.

ເຖິງວ່າທ່ານ ຈະເປັນຜູ້ມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການຂັບລົດ, ທ່ານອາດຈະມີສ່ວນ ໃນອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ອາດຈະມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊິວິດຈາກອຸບັດ ຕິເຫດນັ້ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈີ່ງສະບາຍໃຈໄດ້ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • •  ຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າໂຮງໝໍໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
  • •  ຊົດເຊີຍກໍລະນີພິການຖາວອນ
  • •  ການຊົດເຊີຍການເສຍຊີວິດ ກັບຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
  • •  ທົດແທນຄ່າສ້ອມແປງກໍລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍຂອງວັດຖຸ

ໝາຍເຫດ: ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ການຄຸ້ມກັນສະເພາະຄວາມເສຍຫາຍຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ທ່ານເປັນຕົ້ນເຫດ.

 ດາວໂລດແຜ່ນພັບ ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ


ສໍາຫຼັບ ຂໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້


ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service