ປະກັນໄພລົດແບບ ສະມ໊າດເຟຣັກໃຫມ່

ປະກັນໄພລົດແບບ ສະມ໊າດເຟຣັກໃຫມ່ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ປະກັນໄພລົດທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກວົງເງິນຄຸ້ມກັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ປະກັນໄພລົດແບບສະມ໊າດເຟຣັກສະໜອງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທ່ານດ້ວຍ...:

1. ຄຸ້ມກັນໂຕລົດຮອບດ້ານ:

ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນໂຕລົດຂອງທ່ານແບບຮອບດ້ານຈາກອຸປະຕິເຫດ, ການຕໍາ, ໄຟໄໝ້, ແກ້ວແວ່ນແຕກ, ປີ້ນຂວັ້ມ, ແລະ ລົດຖືກລັກ.

2. ຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອ ທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ:

ຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ກັບບຸກຄົນທິີສາມດ້ວຍວົງເງິນທີ່ສູງ ຊື່ງປະກອບມີ 3 ທາງເລືອກ

3. ກຳນົດລາຄາເອງ:

ທ່ານສາມາດກຳນົດຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ ໂດຍອີງໃສ່ງົບປະມານທີ່ທ່ານມີ ຫຼື ອີງໃສ່ມູນຄ່າຂອງລົດທ່ານ.

4. ລາຄາປະກັນໄພຖືກກວ່າສຳລັບລົດທີ່ມີລາຄາສູງ:

ຍີ່ງລົດທີ່ມີລາຄາສູງລາຄາປະກັນໄພລົດກໍ່ຈະຍິ່ງຖືກລົງ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ປະກັນໄພຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຕລົດໃນປະຈຸບັນ.

5. ລົດໃໝ່ ແລະ ລົດເກົ່າກໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້:

ລົດໃໝ່ ຫຼື ລົດທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວເຖິງອາຍຸ 10 ປີຂຶ້ນໄປກໍ່ສາມາດເອົາປະກັນໄດ້.

6. ເລືອກອູ່ສ້ອມແປງໄດ້ຕາມໃຈ:

ເມື່ອລົດຂອງທ່ານມີອຸປະຕິເຫດ ທ່ານສາມາດເລືອກຮ້ານສ້ອມແປງລົດຂອງທ່ານເອງໄດ້.

ເລືອກການຄຸ້ມຄອງລົດ ໂດຍໂຕທ່ານໂດຍເອງອີງໃສ່:

  •  •  ມູນຄ່າລົດຂອງທ່ານ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 40 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ.
  •  •  ເລືອກວົງເງິນຄຸ້ມກັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 3,650,000 ກີບຕໍ່ປີ ຫຼື 10,000 ກີບຕໍ່ມື້
  •  •  ສາມາດເລືອກຈ່າຍເປັນລາຍ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ລາຍປີ

ຜົນປະໂຫຍດໃນເວລາຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ

ຖ້າຫາກລົດຂອງທ່ານບໍ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດໃນການຕໍ່ສັນຍາປີຕໍ່ໄປດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  •  •  ປີທີ 1 ບໍ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫຼຸດ 10%
  •  •  ປີທີ 2 ບໍ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫຼຸດ 20%
  •  •  ປີທີ 3 ບໍ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫຼຸດ 30%

ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີລົດຂອງທ່ານເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ມີການຈ່າ ສິນທົດແທນ, ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ ໃນການຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພປີຕໍ່ໄປ ຈະຖືກນັບຖອຍຫຼັງເທື່ອລະຂັ້ນ ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ເກີນ ຄ່າທໍານຽມຕົ້ນຂອງສັນຍາໃໝ່.


ດາວໂລດແຜ່ນພັບ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ:

 ດາວໂລດແຜ່ນພັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ

ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service