ປະກັນໄພລົດ ສະມາສເຟັກ

ອິດສະຫຼະໃນການເລືອກວົງເງິນການຄຸ້ມກັນລົດ ທີ່ທ່ານຮັກໃນລາຄາ ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ ທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດຊື້ ຂອງທ່ານ. 

> ເພີ່ມ

ປະກັນໄພເດີນທາງ

ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານຕະຫຼອດການເດີນທາງທັງໃນ ສປປລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

> ເພີ່ມ

ການບໍລິການ ແລະ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່ອາກເກີດຂື້ນກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

> ເພີ່ມ

ປະກັນສຸຂະພາບ

ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທ່ານ ໃນຍາມທີ່ທ່ານເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດ ດ້ວຍວົງເງິນສູງ ທັງໃນກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ ແລະ ບໍ່ນອນໂຮງໝໍ.

> ເພີ່ມ
 • ການບໍລິການຮັບແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງ

  ສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກມື້ ທີ່ເບີ: 1456 or
  021 222 222 or 020 5524 422

  ເພີ່ມ
 • ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພ ລາວ

  ໃຫ້ການຕອບສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພຢ່າງຮອບດ້ານ ໃນຫຼາຍຂົງ ເຂດແກ່ລູກຄ້າທີ່ເປັນລາຍບຸກຄົນລວມ ທັງ ລູກຄ້າທີ່ເປັນ ບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນ.

  ເພີ່ມ