ປປລ ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ

ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ ບປລ ໃຫ້ທ່ານອຸ່ນໃຈ ແລະ ໝັ້ນໃຈ ຖ້າມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນກັບຊັບສິນ ຂອງທ່ານຈາກອັກຄີໄພ ແລະ ໄພຕ່າງໆ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕາມວົງເງິນ ທີ່ທ່ານເລືອກໄວ້. ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ ບປລ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນເຮືອນ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງທ່ານຈາກ:

  • •  ອັກຄີໄພ
  • •  ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າລົມພາຍຸ
  • •  ແກ້ວແວ່ນແຕກ
  • •  ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
  • •  ເຄື່ອງໃນອາຄານຖືກລັກ
  • •  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເຮືອນຂ້າງຄຽງ
  • •  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ

ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ


ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ


ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service