1. ປະກັນໄພກໍ່ສ້າງ

ປະກັນໄພກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນແບບຮອບດ້ານເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ ລວມເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຊັບສີນ ຂອງບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ເນື່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນີນຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ.

ປະກັນໄພກໍ່ສ້າງ (CAR/EAR) ຊ່ວຍລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນການກໍ່ສ້າງ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນການຕອບສະໜອງການຄຸ້ມກັນທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນແກ່ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ປະກັນໄພກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມສ່ຽງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • •  ອັກຄີໄພ ແລະ ການລະເບີດ, ການກະທົບຈາກຍານພາຫະນະທາງອາກາດ, ການດັບເພີງ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການດັບເພີງ
  • •  ຂີ້ລັກ
  • •  ລົມພາຍຸທຸກຊະນິດ
  • •  ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າ, ການເຈື່ອນທະລາຍ, ແຜ່ນດີນໄຫວ, ແຜ່ນດີນເຈື່ອນ, ແຜ່ນດີນຫຼົ່ມ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການທັບຖົມດ້ວຍຕະກອນ.

2. ປະກັນໄພ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກໝັກ

ປະກັນໄພ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ຈາກການດໍາເນີນວຽກງານກໍ່ສ້າງໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງ.

ສັນຍາປະກັນໄພ ນີ້ ສາມາດກໍານົດຂຶ້ນ ເປັນລາຍປີ ຫຼື ອີງຕາມໄລຍະ ເວລາ ຂອງໂຄງການ.


ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ ກົດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມ   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້

ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service