ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ການບໍລິການຂອງເຮົາ

Out service

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຍອມຮັບວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ມຸ່ງເນັ້ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມເປັນເພື່ອນມິດ, ຈິງໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລູກຄ້າທຸກຄົນຢ່າງດີ. ບໍລິສັດ ອາລິອັນ ປະກັນໄພລາວ ມີສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຕັ້ງຢູ່ ຊັ້ນ 1,2,3 ແລະ ຊັ້ນ 7 ອາຄານເອເອັນແຊັດ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ຕັ້ງແຕ່ວັນ ຈັນ - ວັນສຸກ ເວລາ 8:00 ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ.

ດ້ວຍວັດທະນະທຳໃນການເຮັດວຽກງານ ທີ່ຖືເອົາລູກຄ້າເປັນສູນກາງ, ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນ ໄພລາວ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸກໆທ່ານກ່ຽວກັບ:

  • >  ການສະໜອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ
  • >  ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຕໍ່ສັນຍາ ປະກັນໄພ, ການອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງສັນຍາປະກັນ ໄພ, ການຮຽກຮ້ອງສິດທິ, ການຈ່າຍສີນທົດແທນ, ການອອກສັນຍາ ປະກັນໄພໃໝ່ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີ່ພົວພັນ ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ.

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ມີຕົວແທນປະກັນໄພ ຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແລະ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ ແລະ ເຕັກນິກການຂາຍຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັນກັບສະພາບການ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າແຕ່ລະທ່ານ.

ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service