ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL ONE

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

#ດ້ວຍຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ:

  1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL ONE
  2. ເລືອກເມນູຈ່າຍປະກັນໄພ
  3. ເລືອກ AGL
  4. ພີມເລກທີສັນຍາປະກັນໄພລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊຳລະ
  5. ກວດເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເລືອກາສະກຸນເງິນ
  6. ເລືອກບັນຊີທີທ່ານຕ້ອງການຊຳລະ
  7. ກົດ Pay ເພື່ອດຳເນີນການຊຳລະ
  8. ກົດ Yes ເພື່ອຢືນຢັນການຊຳລະ.
  9. ຫຼັງຈາກນັ້ນລະບົບຈະແຈ້ງສຳເລັດ.

ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.

ໝາຍເຫດ ປະຈຸບັນຍັງຈ່າຍໄດ້ສະເພາະປະກັນໄພລົດເທົ່ານັ້ນ. ໂທ 1457