ການບໍລິການສີນທົດແທນປະກັນໄພ

ການບໍລິການຂອງເຮົາ

Out service

ຫ້ອງບໍລິການສີນທົດແທນປະກັນໄພແບບຄົບວົງຈອນ ຂອງ ບປລ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 1 ອາຄານເອັນແຊດ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ມາພົວພັນກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຄ່າສິນປະກັນໄພດ້ວຍອັດທະຍາໄສ ໄມຕີຈິດ ອັນອົບອຸ່ນ.

ປະຈຸບັນ ບປລ ໄດ້ຮັບໃຫ້ການບໍລິການ ແກ້ໄຂ ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ຈ່າຍສີນທົດແທນປະກັນໄພປະມານຫຼາຍກວ່າ 600 ກໍລະນີ/ເດືອນ. ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທຸ້ມເທ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີເລີດ ວ່ອງໄວ ແລະ ສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ການບໍລິການສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ

ການບໍລິການສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທຸກມື້ ໂທ:

  • •  ສາຍດ່ວນ 1456
  • •  ຕັ້ງໂຕະ 021 222 222
  • •  ມືຖື 020 5524 4222

ໜ່ວຍງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ຂອງ ບປລ ຈະຄອຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ໄປຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເວລາເກີດອຸປະຕິ ເຫດ.


ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service