ການຕໍານິສົ່ງຂ່າວ

ການຕໍານິສົ່ງຂ່າວ


ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນທຸກຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຕໍານິສົ່ງຂ່າວຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອນໍາມາພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ພວກເຮົາຖືເອົາລູກຄ້າເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ, ພວກເຮົາຮັບຟັງ, ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ຂອບໃຈສໍາຫຼັບທຸກ ຄວາມຄິດເຫັນ. ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາການບັນຫາຂອງທ່ານໄປແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບກັບຫາທ່ານໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ


  ທ່ານສາມາດໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຕໍານິສົ່ງຂ່າວໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:
Name * :
Surname * :
E-mail * :
Mobile/Tel :
Complaints Owner Category * :
Sub Owner * :
Category of complaint * :
Comment :

ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service