ອາຊີບການງານ

ອາຊີບການງານ ສະໝັກວຽກ

human resource

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ເປີດໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍ ບາຍອື່ນໆທີ່ໜ້າດືງດູດໃຈ.

ເມື່ອທ່ານເປັນພະນັກງານ ຂອງ ບປລ , ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ດີໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການປະກັນໄພທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານໃນດ້ານປະກັນໄພ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຍັງຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຝຣັ່ງ ທີ່ທາງ ບໍລິສັດໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ ໝັ້ນໃຈແກ່ທ່ານໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນລະດັບສາກົນ. ພວກເຮົາສ້າງບັນຍາກາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານແບບ ເພື່ອນມິດອັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ລະດັບເງິນເດືອນທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ.

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ເປີດໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍ ບາຍອື່ນໆທີ່ໜ້າດືງດູດໃຈ. ປະຈຸບັນ ບປລ ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ເພື່ອມາປະຈໍາຢູ່ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຕໍາແໜ່ງດັ່ງນີ້:

ລຳດັບ ຕຳແໜ່ງ ພະແນກ
1. Legal Officer (1 ຕຳແໜ່ງ)  Claims
2. Chinese Business Development Executive (1 ຕຳແໜ່ງ)  Marketing
3. Head Of L&C (1 position)   L&C
4. Legal Manager (1 position)   Claims
5. Head of Human Resource (1 position)   HR
 

ຕໍາແໜ່ງງານນີ້ສະໝັກໄດ້ສະເພາະແຕ່ຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານທີ່ສົນໃຈ ແລະ ມີລະດັບວຸດທິແທດເໝາະກັບຄວາມ ຕ້ອງການ ສາມາດສະໝັກໄດ້ ໂດຍຍື່ນຊີວະປະຫວັດ ລວມທັງຮູບຖ່າຍປັດຈຸບັນ ທີ່ມີຂະໜາດຮູບຕິດ ປຶ້ມປາສະປໍ ຫລື ໜັງສືຜ່ານແດນ ພ້ອມດ້ວຍຈົດໝາຍສະແດງຄວາມປະສົງທີ່ອະທິບາຍຄວາມແທດເໝາະຂອງທ່ານກັບບົດບາດ ຕໍາແໜ່ງງານ, ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ອາຊີບ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງເງິນເດືອນ ພ້ອມດ້ວຍສໍາເນົາໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ການສຶກສາ, ສົ່ງໄປຍັງພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຕໍາແໜ່ງງານເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດສົ່ງອີແມວສອບຖາມ ຫລື ດາວໂຫລດຟອມ ໄດ້ທີ່ນີ້: phouvong@agl-allianz.com ແລະ ດາວໂຫລດຟອມ  


ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ
33 ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ, ຊັ້ນ2 ອາຄານທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ
ຕູ້ ປ.ນ 4223 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ.
ໂທ : 1457 ຫຼື (+856-21) 215903
ແຟ໋ກ (+856-21) 215904.
ແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂທ 1456 ຫຼື (+856-21) 222-222
ອີແມວ:  recruitment@agl-allianz.com
ເວັບໄຊສ໌:  www.agl-allianz.com/career
ເຟສ໌ບຸກ:  Career at Allianz General Laos


ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service