ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ການບໍລິການຂອງເຮົາ

Out service

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ (ບປລ)

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ (ບປລ) ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1990 ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ການເງິນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ Allianz Finance 2 Luxembourg SARL ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດລະດັບນໍາໜ້າ ຂອງໂລກໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ (ບປລ) ໃຫ້ການຕອບສະໜອງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຢ່າງຮອບ ດ້ານໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ແກ່ລູກຄ້າທີ່ເປັນລາຍບຸກຄົນ ລວມທັງລູກຄ້າ ທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ກໍ່ຄືບໍລິສັດ. ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ (ບປລ) ໄດ້ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຫຼາຍດ້ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ລວມມີ ປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບຊຶ່ງເປັນຄວາມ ສ່ຽງອັນຕົ້ນຕໍສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການພັດທະນາສັງຄົມ. ນອກນີ້ ບປລ ຍັງມີ ການບໍລິການປະກັນໄພຄຸ້ມກັນຄວາມສ່ຽງ ສໍາລັບປະເພດທຸລະກິດ, ສໍາລັບນັກລົງທືນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຄອບຄຸມຕັ້ງແຕ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄປຈົນເຖິງໂຄງການກໍ່ສ້າງພັດທະນາ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຂອງປະເທດ.

ຊື່ຂອງບໍລິສັດ

 ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ (ບປລ)

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ

 1990

ປະເພດຂອງບໍລິສັດ

 ເປັນບໍລິສັດ ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວຖືຫຸ້ນ 49% ແລະ ບໍລິສັດ Allianz Finance 2 Luxembourg SARL ຖືຫຸ້ນ 51%.

ຂົງເຂດທຸລະກິດ

 ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການໃຫ້ບໍລິການ ປະກັນໄພ.

ຜະລິດຕະພັນ / ການບໍລິການ

ປະເພດປະກັນໄພ ສໍາລັບບຸກຄົນ

  • •  ປະກັນໄພສຸຂະພາບ
  • •  ປະກັນໄພເດີນທາງ
  • •  ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
  • •  ປະກັນໄພຊີວິດ
  • •  ປະກັນໄພລົດ
  • •  ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ

ປະເພດປະກັນໄພ ສໍາລັບທຸລະກິດ

  • •  ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດແຮງງານ
  • •  ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ
  • •  ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງເຮືອ
  • •  ປະກັນໄພຍົນ

ເຄື່ອງໝາຍນິຕິບຸກຄົນ / ບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ / Allianz General Laos


ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service