ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນນໍາໃຊ້ບໍລິການປະກັນໄພນໍາພວກເຮົາ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນໃຊ້ປະກັນໄພນໍາພວກເຮົາ


ເພາະອາດມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂື້ນ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານໄດ້ ຕະຫຼອດເວລາ.

ໄພອັນຕະລາຍ ລວມມີໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ (ແຜ່ນດິນໄຫວ, ລົມພາຍຸ, ອຸທົກກະໄພ, ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ), ໄພພິບັດ ທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນເອງ ( ອຸປະຕິເຫດເທີງທ້ອງຖະນົນ, ຄວາມປະໝາດເລີ່ນເລີ້, ການລັກ ຫຼື ຂະໂມຍ ຊັບສິນ, ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ໄພອັນຕະລາຍຈາກພະຍາດ ( ຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ, ບັນຫາອື່ນໆກ່ຽວກັບສຸຂະ ພາບ, ແລະ ອື່ນໆ).

ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດເຮັດປະກັນໄພເພື່ອຄຸ້ມກັນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆນີ້ໄດ້.

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ ການບໍລິການ ດ້ານປະກັນໄພ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທຸກລະ ດັບ. ບໍ່ວ່າທ່ານ ຈະຊື້ປະກັນໄພເພື່ອຄຸ້ມກັນຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ອົງກອນ ບໍລິສັດເຮົາ ສາມາດສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້. ທ່ານສາມາດເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ວ່າ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານຕະຫລອດເວລາ.

ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service