ເຄືອຂ່າຍສູນສ້ອມແປງລົດ

No Name Telephone Province
1012 JK Service ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
1017 MG City ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
1018 MUI Chalern SERVICE ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
1023 UD auto glass ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
1025 VP Car Center (motor) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
1049 Object ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
1051 Sengchan Spare Part ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
1065 Souksavanh ຄຳມ່ວນ
1066 Ded service ຫລວງພະບາງ
1100 SOMSACK AUTO SOUND ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
1174 DETH AUTO SERVICE ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7002 11 GEK SERVICE ສະຫວັນນະເຂດ
7004 PISAMAY SERVICE ຄຳມ່ວນ
7007 TRAN KHAI ( HAI ) SERVICE ຈຳປາສັກ
7008 KHONE SERVICE ( BLX ) ບໍລິຄຳໄຊ
7020 CHOY CHAI DY SERVICE ບໍລິຄຳໄຊ
7026 THONE SERVICE ວຽງຈັນ
7028 BOUNSU SERVICE ຈຳປາສັກ
7044 SOMVANG SERVICE ( XKG ) ຊຽງຂວາງ
7053 Xokchalurn ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7054 Keophasertsai ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7055 Dongnasok auto service ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7056 Vientiane motor market ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7058 Garage 7K ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7060 Garage Inpeng ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7061 SUMO spare part ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7062 Somsack spare part ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7063 Vana a lai ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7064 Khampan spare part ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7071 KHAMPHOU SERVICE 02054388655 ວຽງຈັນ
7081 PT Club ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7082 ອູ່ສ້ອມແປງແອນ້ອຍ 02055540604 ສະຫວັນນະເຂດ
7090 Bounpheng Motor 02058851111 ໄຊຍະບູລີ
7094 ຮ້ານ ຄໍາແດງ ບໍລິການສ້ອມແປງ 020 55020324 ໄຊຍະບູລີ
7096 V AUTO ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7097 Lao-Ford city / Premium Body Shop ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7098 Viet-lao ບໍລິການ 97172999 ໄຊຍະບູລີ
7099 ໄຊເພັດ ບໍລິການ 0305970040 ອຸດົມໄຊ
7102 Deng Service 02098333327 ວຽງຈັນ
7123 ຕວນ ສ້ອມແປງລົດ ບໍ່ແກ້ວ
7133 LAO ZHONGBANG AUTO SERVICE CO.,LTD, JDB LAK: 00110020010000922 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
7136 ຮຸ່ງ ບໍລິການ 97786849 ຫົວພັນ
7139 ທ້າວ ວູ່ 953958898 ຄຳມ່ວນ
7143 ສົມຊາຍ ໂອໂຕ້ເຊີວິດ 55187186 ຊຽງຂວາງ
7147 ບົວຈັນ ບໍລິການ 2443555 ວຽງຈັນ
7149 ໄຊສົມບັດ ບໍລິການ 56666693 ອຸດົມໄຊ